شیرهای ربع گرد که به شیر توپی ربع گرد معروف است دارای دسته‌ای است که برای باز و بسته شدن چرخش ربع دایره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محل اتصال دسته ضامنی بر روی شیر قرار دارد که مانع چرخش بیش از ۹۰ درجه می‌شود. قطعه‌ای توپی شکل که در این نوع شیر طراحی شده Continue Reading