یک نمونه از پمپ‌ها با جابجایی مثبت پمپ‌های دنده‌ای هستند که سیال در این نمونه پمپ به صورت چرخش دنده‌ها جابجا می‌شود. پمپ‌ دنده‌ای خود مکش بوده و قدرت بالایی در مکش دارند و در عین واحد پمپاژ سیالات و ویسکوزیته کم و متوسط و زیاد را انجام می‌دهند. پمپ‌های دنده‌ای در زمان پمپاژ جریانی Continue Reading