هیدروموتور چیست و چگونه کار میکند؟

هیدروموتور همان موتور های هیدرولیک عملگر های دورانی هستند، که انرژِی تولید شده را جذب میکنند و به حرکت با سرعت زاویه ای تبدیل میکنند.

موتور های هیدرولیک شبیه پمپ است که یک انرژی را به انرژی دیگر تبدیل می­کند. ولی عملکرد آنها در نوع انرژی تبدیلی با یکدیگر متفاوت است.

در پمپ حرکت دستگاه به سیال درون آن فشار وارد می­کند. اما در هیدروموتور فشار سیال باعث ایجاد حرکت دستگاه می­شود. هیدروموتور وسیله­ای است به شکل دورانی که در صنایعی که نیاز به چرخش در ابزارآلات آنها دیده می­شود